Skip Navigation Links
Kezdőlap

Kezdőlap

 

     


Tisztelt Szülők!

Az Aggteleki Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hogy a 2021/2022. tanévben, iskolánkban a következő egyházi jogi személy vállal  hit-és erkölcstan oktatást:

 1. Magyarországi Református Egyház

Aggteleki Református Egyházközség

Képviseli: Mező Arnold lp.

Elérhetősége: 3759 Aggtelek, Gömöri u.31.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 Az Aggteleki Általános Iskolába és az Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelyén a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra személyesen csak előzetes telefonos időpont egyeztetés után van lehetőség.

az Aggteleki Általános Iskolába a beiratkozás ideje:

                     2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)   8.00-19.00 óráig

 

az Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelyén

                     2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)    8.00-19.00 óráig

Kérjük a szülőket, hogy a következő telefonszámokon kérjenek időpontot:

Aggteleki Általános Iskola 06-30-844-26-78

Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelye:06-30-844-26-89

A személyes beiratkozásra az elrendelt egészségügyi előírások betartása mellett van lehetőség (előre egyeztett időpont, 1,5 m távolság megtartása, szájmaszk használata, hőmérséklet mérése)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

 

 

KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

2021/2022. tanév – általános iskolai beiratkozás időpontja:

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

4. Az általános iskolai beiratkozás 7. §

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni. 

Pontos időpont:

2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)  8.00-19.00 óráig

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

(Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (4).

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya,

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Aggteleki Általános Iskola (3759 Aggtelek, Kossuth L. út 12.) beiskolázási körzete:

Aggtelek, Jósvafő, Zádorfalva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata szerint az iskolákban 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig digitális munkarendben történik az oktatás.

A tavaszi szünet ideje: 2021. április 1-6.

A tavaszi szünet utáni első tanításai nap 2021. április 07. (szerda)

A tanulók a kiadott órarend szerint kell, hogy részt vegyenek a digitális oktatásban.

A tanuló étkeztetése a digitális munkarend alatt is biztosítható, amennyiben a szülő kéri.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az étkezési igényeket jelezzék az iskolának 06-48-503-212, valamint az Aggteleki Óvoda élelmezésvezetőjének: 06-48-343-068. Határidő: 2021. március 8. hétfő 16:00 óráig.  

A digitális munkarend ideje alatt a 18/2021. (III.06.) EMMI határozat értelmében gyermekfelügyeletet lehet igényelni azoknak a szülőknek, akik dolgoznak és másképp nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét.

A gyermekfelügyeleti igényeket írásban kell jelezni az iskola felé: aggtisk@aggtisk.hu vagy pedig a KRETA rendszer e-ügyintézés felületén https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Kapcsolattartás:

Diákokkal:

 • Elvárás a tanárok és a tanulók folyamatos kapcsolattartása, a technikai problémákkal küzdő tanulók támogatása.
 • A feladatok átadásának eszközei:
 • KRÉTA
 • Google Tanterem

Szülőkkel:

A szükséges információk, tapasztalatok, kérések megosztása

 • KRÉTA
 • korábban kialakított osztály csoportok
 • e-mail
 • szükség esetén telefonon
 • online fogadó óra

Ellenőrzés, értékelés:

A tanulmányi követelmény teljesítésének feltétele:

 • aktív részvétel a digitális oktatásban,
 • a kiadott feladatok feldolgozása, elvégzése,
 • visszaküldése a szaktanár számára.

Az értékelési formák a következők:

 • beadandó dolgozat,
 •  projektmunka,
 • online és offline tesztek,
 • feladatsorok,
 • szóbeli felelet (videohívás), stb.

Értékelés elmulasztott határidő esetén: Először a pedagógus a diákot figyelmezteti, pótlási idő 2 munkanap. Azt követően a szülőt értesíti a KRÉTA felületen, pótlási idő 3 munkanap. Ha a diák ezután sem készíti el feladatát, elégtelen osztályzat adható.

Amennyiben további kérdéseik vannak, az iskola elérhetősége: aggtisk@aggtisk.hu ; tel: 06-48-503-212

Aggtelek, 2021. március 05.                                                 Szegőné Bene Anita sk.  intézményvezető

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozása szerint a hit- és erkölcstan oktatása kötelező az alapfokú oktatási intézményekben.

A járványügyi intézkedések miatt személyes találkozásra nincs lehetőség az egyházak képviselőivel.

Az EMMI rendelet 182/A. §. (1) pontja alapján a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos  online tájékoztató nap időpontja:

2021. március 8. 1000

további tájékoztatás

a Református Egyházközség honlapján található (az alábbi linkre kattintva: http://www.reformatus.hu/hittan/)

illetve

a Lelkészi Hivatal elérhetőségein van lehetőség bővebb

információ kérésre.

Honlap: www.aggtelek.tirek.hu

Lelkészi Hivatal: aggtelek@reformatus.hu és telefon: 30/686-36-45.

Kérdés esetén a fent megadott elérhetőségeken várják a szülői érdeklődéseket!

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben 2020. szeptember 1-től határozatlan ideig a következő járványügyi protokoll lép életbe:

Protokoll a járványügyi helyzet idején

 1. A tanulók és a pedagógusok, munkatársak egészségének védelmében kérjük a tisztelt szülőket, hogy csak egészséges gyermeket engedjenek iskolába!
 2. Amennyiben intézményen belül felmerül a fertőzöttség gyanúja, az érintett személyt (tanulót, pedagógust, munkatársat), el kell különíteni. Az iskolaorvost, valamint tanuló esetében a szülőt értesítjük a gyanú fennállásáról. Amíg a tanulót a szülő nem tudja hazavinni, felügyeletét ellátjuk.
 3. Amennyiben a fertőzés gyanúja iskolán kívül merül fel, a szülő kötelessége erről értesíteni az intézményt. Kérem, amennyiben a gyermeken az alábbi tüneteket észleli, haladéktalanul tájékoztassa az intézményt és forduljanak orvoshoz:
 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 • émelygés, hányás, hasmenés
 1. A járványügyi helyzet miatt a szülők az iskolaépületébe nem léphetnek be. Ügyintézés céljából előzetes telefonos egyeztetés után az iskolatitkár irodájába jöhetnek be a 4. számú bejáraton.
 2.  Házi karanténba kerülés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak minősítjük. Igazolt a hiányzás abban az esetben is, ha a diák a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt és a szülő ezért nem engedi az iskolai közösségbe. Ebben az esetben, az ezt megerősítő szakorvosi igazolás bemutatása kötelező!
 3. Igazolt fertőzés esetén csak akkor jöhet a tanuló iskolába, amennyiben háziorvosa kiadja a veszélyeztetés megszűnéséről szóló igazolást. A betegség fennállásának időszakában, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formában vesz részt az oktatási folyamatban a tanuló.
 4. Az intézménybe való belépés a főbejáraton a felső tagozatos tanulók számára lehetséges. Az oldalsó 3. számú bejáraton pedig az alsó tagozatos tanulók jöhetnek be az épületbe. Az intézmény udvarán, az oldalsó bejáraton és a főbejáratnál az iskolába való be- és kilépés esetén a jobbkéz szabály betartásával való közlekedés lép érvénybe a távolságtartás szabályainak megfelelően.
 5. Az intézmény előterében kihelyezésre kerül egy kézfertőtlenítő, amelyet belépéskor mindenki használni köteles!
 6. A félév folyamán a nagy létszámot igénylő események elmaradnak! Az ünnepi megemlékezések osztályközösségenként valósulnak meg!
 7. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy folyamatosan figyeljék az iskolai online felületeket (Kréta, honlap, osztályfacebook, stb), mert ezeken a felületeken keresztül tájékoztatjuk Önöket minden változásról, itt érhetik el az aktuális információkat!

 

SAJÁTOS TANULÓI MAGATARÁSBELI VISELKEDÉSREND JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN

 1. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 2. Óraközi szünetekben jó idő esetén az alsó tagozatos tanulók az iskola nagyudvarán tartózkodhatnak, a felső tagozatos tanulók pedig a belső udvaron. Rossz idő esetén az alsó tagozatosok a tornateremben, a felső tagozatosok pedig a földszinti iskolai folyosón tartózkodhatnak.
 3. A felső tagozatos tanulóknak az óraközi szünetekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
 4. A járványügyi helyzet idején minden tanulónak kötelező saját pohár, kiskanál, papírzsebkendő, maszk és kézfertőtlenítő használata.
 5. Az intézmény területére a tanulók saját eszközt (pl:játék, labda stb.) nem hozhatnak be!!
 6. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 7. A megfelelő védőtávolság betartása kötelező a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tilos az öltözőkben történő csoportosulás.
 8. A testnevelésórák az időjárás függvényében szabad téren valósulnak meg, ezért kötelező az időjárásnak megfelelő ruházat és lábbeli. A tanulóknak a tornateremben külön lábbeli kötelező (2 pár lábbeli).
 9. Az osztálytermekben a váltócipő használata kötelező!
 10. A járványügyi helyzet idején kötelező a köhögési etikett betartása: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 11. Étkezés előtt és után kötelező az alapos szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés!
 12. Az ebédelés ideje alatt az étkezőben a járványügyi szabályok betartása kötelező!

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

A KRÉTA rendszer elektronikus ügyintézési felületének elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap ,

továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a KRÉTA rendszerbe belépési problémáik adódnak, legyenek szívesek az Aggteleki Általános Iskola e-mail címén jelezni: aggtisk@aggtisk.hu