Skip Navigation Links
Kezdőlap

Kezdőlap

 

     


 

Tisztelt Látogató!

 

Az új iskolai weboldal új címe az alábbi:

https://aggtisk.edu.hu/

Kérjük Önöket, hogy  friss hírekért, bővebb tartalomért keressék fel az új weboldalunkat!

Üdvözlettel: Szegőné Bene Anita intézményvezető

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Jelen levelünkben szeretnénk a segítségüket kérni, az alábbi linken található kérdőív kitöltésében

https://unipoll-klebelsberg.azurewebsites.net/Survey.aspx?surveyid=248913148&lng=hu-HU

A kérdőív kitöltésére 2021. június 30-ig van lehetőségük a szülőknek.

Az alábbi kérdőívben az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt uniós projekt keretében végzett kutatáshoz szeretnénk a segítségét kérni. A kérdőív segítségével azoknak a diákoknak a tapasztalatait szeretnénk megismerni, akiknek az iskolájába különböző digitális, informatikai eszközöket (pl. interaktív paneleket, tanulói tableteket, LEGO robotikai eszközöket) juttattunk el 2018-tól mostanáig a projekt keretében.                                                           Üdvözlettel: Szegőné Bene Anita intézményvezető
 

 

Tisztetl Szülők!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy idén nyáron újra megrendezésre kerülnek a Honvédelmi táborok a 12-18 éves korosztály számára!

Az általános jelentkezési szabályokról, a táborok idejéről, helyéről, tematikájáról az alábbi weboldalon minden információ megtalálható: https://honvedelmitabor.hu/ 

A regisztráció és jelentkezés megnyitásáról a honlap ad további információt!

 

Kedves Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy az Aggteleki Általános Iskola weboldala új külsőt fog kapni és az elérési címe is megváltozik.

Az intézmény weboldalát augusztustól csak az új címmen tudják majd elérni, melyet a változás után közzé teszünk.

Az iskola új weboldalának elérhetősége: aggtisk.edu.hu 

Szegőné Bene Anita intézményvezető

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Az Aggteleki Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hogy a 2021/2022. tanévben, iskolánkban a következő egyházi jogi személy vállal  hit-és erkölcstan oktatást:

 1. Magyarországi Református Egyház

Aggteleki Református Egyházközség

Képviseli: Mező Arnold lp.

Elérhetősége: 3759 Aggtelek, Gömöri u.31.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 Az Aggteleki Általános Iskolába és az Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelyén a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásra személyesen csak előzetes telefonos időpont egyeztetés után van lehetőség.

az Aggteleki Általános Iskolába a beiratkozás ideje:

                     2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)   8.00-19.00 óráig

 

az Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelyén

                     2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)    8.00-19.00 óráig

Kérjük a szülőket, hogy a következő telefonszámokon kérjenek időpontot:

Aggteleki Általános Iskola 06-30-844-26-78

Aggteleki Általános Iskola Zádorfalvai Telephelye:06-30-844-26-89

A személyes beiratkozásra az elrendelt egészségügyi előírások betartása mellett van lehetőség (előre egyeztett időpont, 1,5 m távolság megtartása, szájmaszk használata, hőmérséklet mérése)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

 

 

KAZINCBARCIKAI TANKERÜLETI KÖZPONT

2021/2022. tanév – általános iskolai beiratkozás időpontja:

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

4. Az általános iskolai beiratkozás 7. §

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni. 

Pontos időpont:

2021. április 15-16. (csütörtök, péntek)  8.00-19.00 óráig

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

(Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (4).

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya,

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Aggteleki Általános Iskola (3759 Aggtelek, Kossuth L. út 12.) beiskolázási körzete:

Aggtelek, Jósvafő, Zádorfalva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata szerint az iskolákban 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig digitális munkarendben történik az oktatás.

A tavaszi szünet ideje: 2021. április 1-6.

A tavaszi szünet utáni első tanításai nap 2021. április 07. (szerda)

A tanulók a kiadott órarend szerint kell, hogy részt vegyenek a digitális oktatásban.

A tanuló étkeztetése a digitális munkarend alatt is biztosítható, amennyiben a szülő kéri.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az étkezési igényeket jelezzék az iskolának 06-48-503-212, valamint az Aggteleki Óvoda élelmezésvezetőjének: 06-48-343-068. Határidő: 2021. március 8. hétfő 16:00 óráig.  

A digitális munkarend ideje alatt a 18/2021. (III.06.) EMMI határozat értelmében gyermekfelügyeletet lehet igényelni azoknak a szülőknek, akik dolgoznak és másképp nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét.

A gyermekfelügyeleti igényeket írásban kell jelezni az iskola felé: aggtisk@aggtisk.hu vagy pedig a KRETA rendszer e-ügyintézés felületén https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Kapcsolattartás:

Diákokkal:

 • Elvárás a tanárok és a tanulók folyamatos kapcsolattartása, a technikai problémákkal küzdő tanulók támogatása.
 • A feladatok átadásának eszközei:
 • KRÉTA
 • Google Tanterem

Szülőkkel:

A szükséges információk, tapasztalatok, kérések megosztása

 • KRÉTA
 • korábban kialakított osztály csoportok
 • e-mail
 • szükség esetén telefonon
 • online fogadó óra

Ellenőrzés, értékelés:

A tanulmányi követelmény teljesítésének feltétele:

 • aktív részvétel a digitális oktatásban,
 • a kiadott feladatok feldolgozása, elvégzése,
 • visszaküldése a szaktanár számára.

Az értékelési formák a következők:

 • beadandó dolgozat,
 •  projektmunka,
 • online és offline tesztek,
 • feladatsorok,
 • szóbeli felelet (videohívás), stb.

Értékelés elmulasztott határidő esetén: Először a pedagógus a diákot figyelmezteti, pótlási idő 2 munkanap. Azt követően a szülőt értesíti a KRÉTA felületen, pótlási idő 3 munkanap. Ha a diák ezután sem készíti el feladatát, elégtelen osztályzat adható.

Amennyiben további kérdéseik vannak, az iskola elérhetősége: aggtisk@aggtisk.hu ; tel: 06-48-503-212

Aggtelek, 2021. március 05.                                                 Szegőné Bene Anita sk.  intézményvezető

 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozása szerint a hit- és erkölcstan oktatása kötelező az alapfokú oktatási intézményekben.

A járványügyi intézkedések miatt személyes találkozásra nincs lehetőség az egyházak képviselőivel.

Az EMMI rendelet 182/A. §. (1) pontja alapján a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos  online tájékoztató nap időpontja:

2021. március 8. 1000

további tájékoztatás

a Református Egyházközség honlapján található (az alábbi linkre kattintva: http://www.reformatus.hu/hittan/)

illetve

a Lelkészi Hivatal elérhetőségein van lehetőség bővebb

információ kérésre.

Honlap: www.aggtelek.tirek.hu

Lelkészi Hivatal: aggtelek@reformatus.hu és telefon: 30/686-36-45.

Kérdés esetén a fent megadott elérhetőségeken várják a szülői érdeklődéseket!

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben 2020. szeptember 1-től határozatlan ideig a következő járványügyi protokoll lép életbe:

Protokoll a járványügyi helyzet idején

 1. A tanulók és a pedagógusok, munkatársak egészségének védelmében kérjük a tisztelt szülőket, hogy csak egészséges gyermeket engedjenek iskolába!
 2. Amennyiben intézményen belül felmerül a fertőzöttség gyanúja, az érintett személyt (tanulót, pedagógust, munkatársat), el kell különíteni. Az iskolaorvost, valamint tanuló esetében a szülőt értesítjük a gyanú fennállásáról. Amíg a tanulót a szülő nem tudja hazavinni, felügyeletét ellátjuk.
 3. Amennyiben a fertőzés gyanúja iskolán kívül merül fel, a szülő kötelessége erről értesíteni az intézményt. Kérem, amennyiben a gyermeken az alábbi tüneteket észleli, haladéktalanul tájékoztassa az intézményt és forduljanak orvoshoz:
 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 • émelygés, hányás, hasmenés
 1. A járványügyi helyzet miatt a szülők az iskolaépületébe nem léphetnek be. Ügyintézés céljából előzetes telefonos egyeztetés után az iskolatitkár irodájába jöhetnek be a 4. számú bejáraton.
 2.  Házi karanténba kerülés esetén a tanuló hiányzását igazoltnak minősítjük. Igazolt a hiányzás abban az esetben is, ha a diák a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt és a szülő ezért nem engedi az iskolai közösségbe. Ebben az esetben, az ezt megerősítő szakorvosi igazolás bemutatása kötelező!
 3. Igazolt fertőzés esetén csak akkor jöhet a tanuló iskolába, amennyiben háziorvosa kiadja a veszélyeztetés megszűnéséről szóló igazolást. A betegség fennállásának időszakában, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási formában vesz részt az oktatási folyamatban a tanuló.
 4. Az intézménybe való belépés a főbejáraton a felső tagozatos tanulók számára lehetséges. Az oldalsó 3. számú bejáraton pedig az alsó tagozatos tanulók jöhetnek be az épületbe. Az intézmény udvarán, az oldalsó bejáraton és a főbejáratnál az iskolába való be- és kilépés esetén a jobbkéz szabály betartásával való közlekedés lép érvénybe a távolságtartás szabályainak megfelelően.
 5. Az intézmény előterében kihelyezésre kerül egy kézfertőtlenítő, amelyet belépéskor mindenki használni köteles!
 6. A félév folyamán a nagy létszámot igénylő események elmaradnak! Az ünnepi megemlékezések osztályközösségenként valósulnak meg!
 7. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy folyamatosan figyeljék az iskolai online felületeket (Kréta, honlap, osztályfacebook, stb), mert ezeken a felületeken keresztül tájékoztatjuk Önöket minden változásról, itt érhetik el az aktuális információkat!

 

SAJÁTOS TANULÓI MAGATARÁSBELI VISELKEDÉSREND JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN

 1. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 2. Óraközi szünetekben jó idő esetén az alsó tagozatos tanulók az iskola nagyudvarán tartózkodhatnak, a felső tagozatos tanulók pedig a belső udvaron. Rossz idő esetén az alsó tagozatosok a tornateremben, a felső tagozatosok pedig a földszinti iskolai folyosón tartózkodhatnak.
 3. A felső tagozatos tanulóknak az óraközi szünetekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
 4. A járványügyi helyzet idején minden tanulónak kötelező saját pohár, kiskanál, papírzsebkendő, maszk és kézfertőtlenítő használata.
 5. Az intézmény területére a tanulók saját eszközt (pl:játék, labda stb.) nem hozhatnak be!!
 6. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 7. A megfelelő védőtávolság betartása kötelező a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tilos az öltözőkben történő csoportosulás.
 8. A testnevelésórák az időjárás függvényében szabad téren valósulnak meg, ezért kötelező az időjárásnak megfelelő ruházat és lábbeli. A tanulóknak a tornateremben külön lábbeli kötelező (2 pár lábbeli).
 9. Az osztálytermekben a váltócipő használata kötelező!
 10. A járványügyi helyzet idején kötelező a köhögési etikett betartása: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 11. Étkezés előtt és után kötelező az alapos szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés!
 12. Az ebédelés ideje alatt az étkezőben a járványügyi szabályok betartása kötelező!

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

A KRÉTA rendszer elektronikus ügyintézési felületének elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap ,

továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a KRÉTA rendszerbe belépési problémáik adódnak, legyenek szívesek az Aggteleki Általános Iskola e-mail címén jelezni: aggtisk@aggtisk.hu