Skip Navigation Links
Kezdőlap

Továbbtanulók eredményei

Továbbtanulók eredményei

A 2011. évi CXC. törvény 81. §-a alapján a  középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

A 2017/2018 tanévben 9. évfolyamán 16 tanulónk tanul tovább, ebből a középfokú iskolák 6 tanuló eredményeit küldte meg intézményünknek.

Gimnáziumban és szakgimnáziumban 4 tanuló tanul:

  • 4,3 átlag fölött 2 tanuló
  • 4,0 átlag alatt 2 tanuló teljesített

Szakmunkásképzőben 2 tanuló tanul:

  • 3,0 átlag fölött 1 tanuló
  • 3,0 átlag alatt 1 tanuló teljesített

A 2017/2018 tanévben 10. évfolyamán 16 tanulónk tanul tovább, ebből a középfokú iskolák 9 tanuló eredményeit küldte meg intézményünknek.

Gimnáziumban és szakgimnáziumban 7 tanuló tanul:

  • 4,8 átlag fölött 2 tanuló
  • 4,0 átlag fölött 1 tanuló
  • 4,0 átlag alatt   4 tanuló teljesített

Szakmunkásképzőben 2 tanuló tanul:

  • 4,8 átlag fölött 1 tanuló
  • 3,0 átlag alatt 1 tanuló teljesített