Skip Navigation Links
Kezdőlap

"Aggteleki Általános Iskola Tanulóiért" Alapítvány Menő Menza projektje

Pályázó neve

„Aggteleki Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány

Projekt címe

Az Aggteleki Általános Iskola Menő Menza projektje

Szerződés száma

EFOP-1.8.5-17-2017-00163

   

Támogatás összege (Ft)

11 832 792

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2019.02.28.

 

 

A projekt rövid bemutatása:

A „Aggteleki Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány célja, hogy az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően hatékonyan segítse az Aggteleki Általános tanulóinak fejlődését, életét. Ennek keretében alkalmas felvállalni olyan projektek megvalósítását, amelyek a gyermekek neveléséhez kiegészítő módon járulnak hozzá, a kognitív ismeretekkel ellentétben a preventív célú életvezetési kompetenciák elsajátítására, mindennapokba való beépülésére helyezve a hangsúlyt. „Az Aggteleki Általános Iskola Menő Menza projektje” című pályázat tökéletesen megfelel ennek, hiszen hozzásegíti a köznevelésben részt vevő gyermekeket az egészséges táplálkozáshoz szükséges tudás és készségek megszerzéséhez, a szülők bevonásával pedig hosszú távú hatást vált ki. A projekt hozzájárul továbbá a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javításához is.

 

A projekt célcsoportja az Aggteleki Általános Iskola tanulói és szüleik. A megvalósításban közreműködő személyek ismerik a célcsoport tagok élethelyzetét, életkörülményeiket, mindannyian tisztában vannak a hátrányos helyzetből adódó nehéz sorsokkal. A „Aggteleki Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány ezzel a projekttel szeretne a célcsoport tagok számára biztosítani olyan lehetőségeket, amelyeket sem a családok, sem az iskola nem lenne képes megteremteni. A projekt rövid távú célja a célcsoport igényeinek megfelelő program összeállítása, hosszú távon pedig cél, hogy uralkodóvá váljon az a szemlélet, amely szerint az egészség menő, azaz érték, amelyet folyamatosan óvni és vigyázni kell, méghozzá preventív módon. A projekt tervezésébe a célcsoport bevonása megtörtént, osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken mindenki elmondhatta véleményét és igényeit, amelyeket a tervezés során figyelembe vettünk.

 

Mindezek alapján az alábbiak megvalósítását tervezzük:

  • Mindennapi étkezési szokások felmérése, kiértékelése,
  • Dietetikus foglalkoztatása, szakmai tanácsadás biztosítása
  • Tájékoztató napok családokkal havi rendszerességgel,
  • Főzőversenyek és Egészségnapok,
  • Ép testben ép lélek előadássorozat ismeretterjesztő jelleggel,
  • Egészséges élelmiszerek kampány, amely a dietetikus tanácsadó segítségével alapos felkészültséget ad és ehhez kapcsolódó tájékoztatókat,
  • Beruházás keretében az étkeztetés körülményei javulnak, több évre megfelelő minőségű feltételeket biztosítanak a gyermekétkezetéshez. Eszközlista szintén a projekt előkészítésének részeként került a célcsoport igényeinek figyelembe vételével kialakításra.

 

A projekt megvalósításáért 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető felelős. A szakmai megvalósításban dietetikus szakember mellett részt vesznek szakpedagógusok, valamint szakirányú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező előadók. A kiválasztott személyek önéletrajzait mellékeltük. A projekt hozzájárul az Alapítvány szerepének erősödéséhez. Az Alapítvány jelenleg nem vesz részt más projekt megvalósításában. 

 

2019-09-16 09:35