Skip Navigation Links
Kezdőlap

Hit -és erkölcstan változtatás

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § (7) bekezdése alapján  “ Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével.”

Az iskola honlapjáról letölthető (http://www.aggtisk.hu/dokumentumok)  Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan oktatás választásáról című nyomtatványon legyenek szívesek változtatás iránti kérelmüket benyújtani az aggtisk@aggtisk.hu e-mail címre.

2020-05-11 14:30